Advanced Search

0 € to 5.600.000 €

we found 0 results
Your search results

Prekrasna vila u izgradnji, Štinjan, Pula, 254 m2

749.000 €
Varoš 48, Štinjan, ,
add to favorites
25

Description

Prodaje se prekrasna vila u izgradnji, dvojni objekt, 254,75 m2, Štinjan, Istra.

Štinjan je smješten na jugozapadnom kraju Istre, na brežuljcima i valama iznad sjeverne obale Pulskog zaljeva, u smjeru Fažane, nasuprot Brijunskom otočju. Udaljen je od centra Pule oko 7 km, a od Rovinja oko 35 km. U centru su, osim obnovljenog trga idealnog za odmor, druženje, dječju igru i održavanje lokalnih manifestacija (npr. „Dani tartufa“!) i župna crkva sa zvonikom Sv. Margarite, utvrda Punta Cristo na poluotoku Proština (dugo napuštena fortifikacija u kojoj se danas održavaju brojni koncerti, izložbe i druge manifestacije) trgovina, pekara, društvena dvorana, područna osnovna škola… Središnja plaža okružena je prekrasnom šetnicom i borovom šumom. Možete se okupati i na romantičnim manjim plažama u okolici. Blizu je i plaža na Hidrobazi koja će biti tematizirana kao plaža sa sportskim i rekreativnim sadržajima na površini od ukupno 9.945 m2!

Uvale, otoci, poluotoci, čitavo priobalje ovog mjesta, svojom ljepotom oduzima dah.

Parcela je površine 696 m2. Na njoj je građevinskom dozvolom predviđen objekt sa dvije luksuzne stambene jedinice sa bazenom, saunama i prekrasnim terasama. Na izvrsnoj je, mirnoj lokaciji, cca 400 metara udaljenoj od mora.

Početak gradnje je predviđen za početak 2022. godine, a završetak krajem iste.

Svi dokumenti i projektni planovi dostupni na uvid.

 

Tlocrt vile:

PRIZEMLJE:

Ulaz – 4,28 m2

WC – 3,38 m2

Dnevni boravak + kuhinja – 57,42 m2

Spremište – 5,19 m2

Stubište – 7,48 m2

Terasa 1 – 27,44 m2 (koef. 0,50) – 13,72 m2 neto

Parkirališno mjesto 1 : 13,36 m2 (koef. 0,20) – 2,67 m2 neto

Parkirališno mjesto 2: 12,87 m2 (koef. 0,20) – 2,57 m2 neto

Parkirališno mjesto 3: 12,87 m2 (koef. 0,20) – 2,57 m2 neto

Vrt – 145,56 m2 (koef. 0,10) – 14,56 m2 neto

UKUPNO: 289,85 m2 stvarne površine – 113,85 m2 neto

1.KAT:

Hodnik – 6,88 m2

Stubište – 7,48 m2

Soba 1 – 23,25 m2

Kupaonica – 6,12 m2

Praonica – 3,52 m2

Soba 2 – 20,38 m2

Kupaonica 2 – 6,12 m2

Sauna – 4,79 m2

Predprostor – 2,20 m2

WC – 1,02 m2

Tuš – 1,26 m2

Loggia – 9,34 m2 (koef.0,75) – 7,01 m2 neto

Terasa natkrivena – 10,64 m2 (koef. 0,50) – 5,32 m2

UKUPNO: 103 m2 stvarne površine – 94,72 m2 neto

 1. KAT

Hodnik – 3,94 m2

Soba – 23,25 m2

Kupaonica – 6,12 m2

Natkrivena terasa – 6,88 m2

Nenatkrivena terasa – 37,74 (koef. 0,25) – 9,44 m2

UKUPNO: 77,93 m2 stvarne površine – 46,19 m2 neto

 

SVEUKUPNO: 470,78m2 stvarne površine – 254,75 m2 neto

 

Detalji o gradnji:

 • Javna odvodnja
 • Betonski trakasti temelji
 • Temeljna ploča debljine 12 cm
 • Zidanje – opeka, šuplja (900), debljine od 25 cm + armirani beton
 • Međukatna konstrukcija – armirano-betonske ploče 18 cm
 • Krovna konstrukcija (ravan krov) – armirano-betonske ploče 20 cm + dijelom intenzivni zeleni krov
 • Izolacija – zidna – sloj ekspandiranog polistirena EPS F debljine 10 cm
 • Izolacija – podna – sloj ekspandiranog polistirena EPS F debljine 20 cm
 • Pročelje – fasada + dekorativni kamen (ulaz, južna strana)
 • Unutarnji zidovi – nosivi – armirano-betonski ili opeka 25 cm
 • Unutarnji zidovi – nenosivi – šuplja opeka – 10 cm
 • Ograde – transparentno staklo
 • Podovi – spavaće sobe – parket; ostalo – keramičke pločice; terase – keramičke pločice; krovna terasa – decking
 • Vanjska stolarija – PVC ili ALU + dvoslojno ISO staklo + rolete
 • Zaseban sustav grijanja i hlađenja
 • Topla voda – dizalica topline zrak – voda
 • Grijanje – centralno, podno, električna energija
 • Hlađenje – dizalice topline zrak – zrak, zidni ventilokonvektori
 • Telefon
 • Predviđen energetski razred A+

Gradnja je planirana upotrebom kvalitetnih materijala, a isto je planirano i prilikom završnih radova u interijeru i na okućnici objekta. Podne obloge će biti prvoklasne, sanitarije i uređaji izvrsne kvalitete. Predviđen uporabni vijek građevine uz redovito održavanje je minimalno 50 godina.

Kako je gradnja u začetku, kupac može po želji birati podne obloge, sanitarije i ostalo planirano u interijeru u predviđenom iznosu i /ili uz nadoplatu. Zasad je moguća i intervencija na tlocrtu vile!

Budući da je vila dio dvojnog objekta, postoji mogućnost kupnje obje vile u cjelini. Druga je površine 236,69 m2.

Obje vile imaju fantastičan pogled na more i otočje nacionalnog parka Brijuni. Okružene su zelenilom i lijepim maslinicima. Na tim zemljištima nije dozvoljena gradnja te nema mogućnosti da u budućnosti drugi objekti zaklone pogled ili na neki drugi način naruše mir i ljepotu lokacije. Prekrasna šetnica kroz borovu šumu vodi do 400 metara udaljene pješčane plaže.

Tražite li idealno mjesto za odmor ili atraktivnu nekretninu za investiranje u turizam, ne propustite iskoristiti ovu sjajnu priliku!

 

Za sva pitanja kontakt telefon 098 / 915 – 5643 ( Ivan )

 

LORETA NEKRETNINE

Loreta Usluge Office: Tel: 01 / 3866 – 844

Rooseveltov trg 4, 10 000 Zagreb

www.loreta-nekretnine.com

 

Beautiful villa for sale, under construction, semi-detached house, 254.75 m2, Štinjan, Istria.

Štinjan is located at the southwestern end of Istria, on the hills and waves above the northern shore of the Bay of Pula, in the direction of Fažana, opposite the Brijuni Islands. It is about 7 km away from the center of Pula, and about 35 km from Rovinj. In the center, in addition to the renovated square, ideal for rest, socializing, children’s play and holding local events (eg “Truffle Days”!) And the parish church with the bell tower of St. Margarita, Punta Cristo fortress on the Proština peninsula (a long-abandoned fortification where many concerts, exhibitions and other events are held today) shops, bakery, community hall, regional primary school… The central beach is surrounded by a beautiful promenade and pine forest. You can also swim on the romantic smaller beaches in the area. The beach at the Hydrobase is also close by, which will be themed as a beach with sports and recreational facilities on an area of ​​9.945 m2!

The bays, islands, peninsulas, the entire coast of this place are breathtaking in their beauty.

The plot has an area of ​​696 m2. The building permit envisages a building with two luxury residential units with swimming pool, saunas and beautiful terraces. It is in an excellent, quiet location, about 400 meters from the sea.

The beginning of construction is planned for the beginning of 2022, and the end at the end of the same year.

All documents and project plans available for inspection.

 

Floor plan of the villa:

GROUND FLOOR:

Entrance – 4,28 m2

WC – 3,38 m2

Living room + kitchen – 57,42 m2

Storage room – 5,19 m2

Staircase – 7,48 m2

Terrace 1 – 27,44 m2 (coefficient 0, 50) – 13.72 m2 net

Parking space 1: 13.36 m2 (coefficient 0.20) – 2.67 m2 net

Parking space 2: 12.87 m2 (coefficient 0.20) – 2.57 m2 net

Parking space 3: 12.87 m2 (coefficient 0.20) – 2.57 m2 net

Garden – 145.56 m2 0.10) – 14.56 m2 net

TOTAL: 289.85 m2 actual area – 113.85 m2 net

1st FLOOR:

Hallway – 6.88 m2

Staircase – 7.48 m2

Room 1 – 23.25 m2

Bathroom – 6.12 m2

Laundry – 3.52 m2

Room 2 – 20.38 m2

Bathroom 2 – 6.12 m2

Sauna – 4.79 m2

Anteroom – 2.20 m2

Toilet – 1.02 m2

Shower – 1.26 m2

Loggia – 9.34 m2 (coefficient. 0.75) – 7.01 m2 net

Terrace covered – 10.64 m2 (coefficient 0.50) – 5.32 m2

TOTAL: 103 m2 of actual area – 94.72 m2 net

 1. FLOOR

Hallway – 3.94 m2

Room – 23.25 m2

Bathroom – 6.12 m2

Covered terrace – 6.88 m2

Uncovered terrace – 37.74 (coefficient 0.25) – 9.44 m2

TOTAL: 77.93 m2 actual area – 46.19 m2 net

 

TOTAL: 470.78 m2 actual area – 254.75 m2 net

 

Construction details:

– Public drainage

– Concrete strip foundations

– Foundation slab 12 cm thick

– Masonry – brick, hollow (900), thickness 25 cm + reinforced concrete

– Mezzanine construction – reinforced concrete slabs 18 cm

– Roof construction (flat roof) – reinforced concrete slabs 20 cm + partly intensive green roof

– Insulation – wall – layer of expanded polystyrene EPS F 10 cm thick

– Insulation – floor – layer of expanded polystyrene EPS F 20 cm thick

– Facade – facade + decorative stone (entrance, south side)

– Interior walls – load-bearing – reinforced concrete or brick 25 cm

– Interior walls – non- load-bearing – hollow brick – 10 cm

– Fences – transparent glass

– Floors – bedrooms – parquet; other – ceramic tiles; terraces – ceramic tiles; roof terrace – decking

– Exterior carpentry – PVC or ALU + double glazing ISO glass + blinds

– Separate heating and cooling system

– Hot water – heat pump air – water

– Heating – central, floor, electricity

– Cooling – heat pumps air – air, wall fan coil units

– Phone

– The planned energy class A +

Construction is planned using quality materials, and the same is planned during the final works in the interior and in the yard of the building. The floor coverings will be first class, sanitary ware and devices of excellent quality. The estimated service life of the building with regular maintenance is a minimum of 50 years.

As the construction is in its infancy, the buyer can, if desired, choose floor coverings, toilets and other things planned in the interior in the prescribed amount and / or at an additional cost. For now, intervention on the floor plan of the villa is possible!

Since the villa is part of a semi-detached building, there is a possibility to buy both villas as a whole. The second has an area of ​​236.69 m2.

Both villas have a fantastic view of the sea and the islands of the Brijuni National Park. They are surrounded by greenery and beautiful olive groves. Construction is not allowed on these lands and there is no possibility that in the future other buildings will block the view or in any other way disturb the peace and beauty of the location. A beautiful promenade through a pine forest leads to a 400-meter sandy beach.

Whether you are looking for an ideal vacation spot or an attractive property to invest in tourism, don’t miss out on this great opportunity!

 

For all questions contact phone 098/915 – 5643 (Ivan)

 

Schöne Villa zu verkaufen im Bau, Doppelhaushälfte, 254,75 m2, Stinjan, Istrien.

Štinjan liegt am südwestlichen Ende Istriens, auf den Hügeln und Wellen oberhalb des Nordufers der Bucht von Pula, in Richtung Fažana, gegenüber den Brijuni-Inseln. Es ist ca. 7 km vom Zentrum von Pula und ca. 35 km von Rovinj entfernt. Im Zentrum, neben dem renovierten Platz, ideal zum Ausruhen, Geselligkeit, Kinderspiel und Abhalten von lokalen Veranstaltungen (zB “Trüffeltage”!) und die Pfarrkirche mit dem Glockenturm von St. Margarita, Festung Punta Cristo auf der Halbinsel Proština (eine lange verlassene Festung, in der heute viele Konzerte, Ausstellungen und andere Veranstaltungen stattfinden) Geschäfte, Bäckerei, Gemeindesaal, regionale Grundschule… Der zentrale Strand ist von einer schönen Promenade und einem Pinienwald umgeben . Sie können auch an den romantischen kleineren Stränden in der Umgebung schwimmen. In der Nähe befindet sich auch der Strand an der Hydrobase, der auf einer Fläche von 9.945 m2 als Strand mit Sport- und Freizeiteinrichtungen thematisiert wird.

Die Buchten, Inseln, Halbinseln, die gesamte Küste dieses Ortes sind atemberaubend in ihrer Schönheit.

Das Grundstück hat eine Fläche von 696 m2. Die Baugenehmigung sieht ein Gebäude mit zwei luxuriösen Wohneinheiten mit Schwimmbädern, Saunen und schönen Terrassen vor. Es befindet sich in ausgezeichneter, ruhiger Lage, ca. 400 Meter vom Meer entfernt.

Der Baubeginn ist für Anfang 2022 geplant, das Ende Ende desselben Jahres.

Alle Unterlagen und Projektpläne zur Einsichtnahme.

 

Grundriss der Villa:

ERDGESCHOSS:

Eingang – 4,28 m2

WC – 3,38 m2

Wohnzimmer + Küche – 57,42 m2

Abstellraum – 5,19 m2

Treppenhaus – 7,48 m2

Terrasse 1 – 27,44 m2 (Koeffizient 0,50) – 13,72 m2 netto

Parkplatz 1: 13,36 m2 (Koeffizient 0,20) – 2,67 m2 netto

Parkplatz 2: 12,87 m2 (Koeffizient 0,20) – 2,57 m2 netto

Parkplatz 3: 12,87 m2 (Koeffizient 0,20) – 2,57 m2 netto

Garten – 145,56 m2 0,10) – 14,56 m2 netto

GESAMT: 289,85 m2 tatsächliche Fläche – 113,85 m2 netto

 1. STOCK :

Flur – 6,88 m2

Treppe – 7,48 m2

Zimmer 1 – 23,25 m2

Badezimmer – 6,12 m2

Waschküche – 3,52 m2

Zimmer 2 – 20,38 m2

Badezimmer 2 – 6,12 m2

Sauna – 4,79 m2

Vorraum – 2,20 m2

Toilette – 1,02 m2

Dusche – 1,26 m2

Loggia – 9,34 m2 (Koeffizient 0,75) – 7,01 m2 netto

Terrasse überdacht – 10,64 m2 (Koeffizient 0,50) – 5,32 m2

GESAMT: 103 m2 tatsächliche Fläche – 94,72 m2 netto

 1. STOCK

Flur – 3,94 m2

Zimmer – 23,25 m2

Badezimmer – 6,12 m2

Überdachte Terrasse – 6,88 m2

Freie Terrasse – 37,74 (Koeffizient 0,25) – 9,44 m2

GESAMT: 77,93 m2 Nutzfläche – 46,19 m2 Netto

 

GESAMT: 470,78 m2 Nutzfläche – 254,75 m2 Netto

 

Baudetails :

– Öffentliche Entwässerung

– Betonstreifenfundamente – Fundamentplatte 12 cm dick

– Mauerwerk – Hohlziegel (900), Dicke 25 cm + Stahlbeton

– Zwischengeschoss – Stahlbetonplatten 18 cm

– Dachkonstruktion (Flachdach) – Stahlbetonplatten 20 cm + teilweise Intensivbegrünung

– Dämmung – Wand – Schicht aus expandiertem Polystyrol EPS F 10 cm dick

– Dämmung – Boden – Schicht aus expandiertem Polystyrol EPS F 20 cm dick

– Fassade – Fassade + Zierstein (Eingang Südseite)

– Innenwände – tragend – Stahlbeton oder Ziegel 25 cm

– Innenwände – nicht tragend – Hohlziegel – 10 cm

– Zäune – transparentes Glas

– Fußböden – Schlafzimmer – Parkett; andere – Keramikfliesen; terrassen – Keramikfliesen; Dachterrasse – Terrassendielen

– Außenschreinereiarbeiten – PVC oder ALU + Doppelverglasung ISO-Glas + Jalousien

– Separates Heiz- und Kühlsystem – Warmwasser

– Wärmepumpe Luft – Wasser

– Heizung – Zentral, Boden, Strom

– Kühlung – Wärmepumpe Luft – Luft, Wand-Gebläsekonvektoren

– Telefon

– Die geplante Energieklasse A + Die

Konstruktion ist mit hochwertigen Materialien geplant, und das gleiche ist während der Abschlussarbeiten im Innenbereich und im Hof ​​des Gebäudes geplant. Die Bodenbeläge werden erstklassige, Sanitärkeramik und Geräte von ausgezeichneter Qualität sein. Die geschätzte Nutzungsdauer des Gebäudes bei regelmäßiger Wartung beträgt mindestens 50 Jahre.

Da der Bau noch in den Kinderschuhen steckt, kann der Käufer auf Wunsch Bodenbeläge, Toiletten und sonstige im Innenbereich vorgesehene in der vorgeschriebenen Menge und/oder gegen Aufpreis auswählen. Eingriffe in den Grundriss der Villa sind vorerst möglich!

Da die Villa Teil einer Doppelhaushälfte ist, besteht die Möglichkeit, beide Villen als Ganzes zu kaufen. Der zweite hat eine Fläche von 236,69 m2.

Beide Villen haben einen fantastischen Blick auf das Meer und die Inseln des Nationalparks Brijuni. Sie sind von viel Grün und wunderschönen Olivenhainen umgeben. Auf diesen Grundstücken darf nicht gebaut werden und es besteht keine Möglichkeit, dass in Zukunft andere Gebäude die Aussicht versperren oder auf andere Weise die Ruhe und Schönheit des Ortes stören. Eine schöne Promenade durch einen Pinienwald führt zu einem 400 Meter langen Sandstrand.

Ob Sie nach einem idealen Urlaubsort oder einer attraktiven Immobilie suchen, um in den Tourismus zu investieren, verpassen Sie nicht diese großartige Gelegenheit!

 

Für alle Fragen wenden Sie sich an Telefon 098/915 – 5643 (Ivan)

Your energy class is A+

A+

A

B

C

D

E

F

G

Address: Varoš 48, Štinjan
City:
Area:
State/County:
Country: Croatia (Hrvatska)
Open In Google Maps
Property Id : 27432
Price: 749.000 €
Property Size: 254,00 m2
Property Lot Size: 329,00 m2
Rooms: 4
Bedrooms: 3
Bathrooms: 3
Energy class: A+
Garages: 0
Garage Size: 1 car
Vlasnički list
Građevinska dozvola
U izgradnji
Novogradnja
Investicija
Luksuzno
Pogodno za komercijalnu upotrebu
Stambena zona
Asfaltirana cesta
More
Istok
Sjever
Jug
Balkon
Loggia
Terasa
Ostava
Centralno grijanje
Grijanje na Struju
Podno grijanje
Parkirno mjesto
Vrt
Alu stolarija
PVC stolarija
Dvostruko staklo
Parketni podovi
Pločice
Unutarnje stepenice
Svijetao
ISDN
ADSL
Pogled
Sauna

Property Reviews

You need to login in order to post a review

Similar Listings

Prodaja

Prekrasna vila u izgradnji, Štinjan, Pula, 2...

749.000 €
Prodaje se prekrasna vila u izgradnji, dvojni objekt, 236,69 m2, Štinjan, Istra. Štinjan je smješten na jugozapadno [more]
Prodaje se prekrasna vila u izgradnji, dvojni objekt, 236,69 m2, Štinjan, Istra. Štinjan je smješten na jugozapadno [more]
33 236,00 m2full info
admin

Compare Listings