Advanced Search

0 € to 5.600.000 €

we found 0 results
Your search results

Građevinsko zemljište, Sutivan, 396 m2 + projekt i građevinska dozvola

87.500 €
Ulica dr. Duška Katunarića, Sutivan, ,
add to favorites
179

Description

Prodaje se građevinsko zemljište smješteno na prekrasnoj lokaciji na otoku Braču, u mjestu Sutivan. Zemljište se nalazi neposredno do mora, udaljeno dvjestotinjak metara.

Ukupna površina zemljišta iznosi oko 396m2.

Dozvoljena izgrađenost iznosi 35%.

Parcela je idealna za gradnju manjih stambenih objekata sa pratećim sadržajima.

Neposredna blizina mora i ljepota prirode čine ovo zemljište jedinstvenim i atraktivnim.

Pristupni put je uređen.

Zemljište posjeduje cjelokupnu infrastrukturu.

Na predmetnoj lokaciji izrađen je glavni projekt za stambenu građevinu površine BRP 278,08 m2 sa bazenom.

Postupak za građevinskom dozvolom je u tijeku, te će ista biti ishođena kroz nekoliko dana.

Predmetna parcela nalazi se unutar obuhvata Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Dekleva , Sl. glasnik 05/2018, u zoni Mješovita namjena – pretežito stambena – izgrađeni dio.

Ostvarena katnost: Po+Pr+1+Pk.

Projektom predviđena tlocrtna površina stambene zgrade iznosi: 80,84 m2 (max=122,50 m2 , IDUPU 5/18, čl. 9).

Projektom predviđena GBP stambene zgrade iznosi: 278,08 m2. Ostvareni kig= 0,2449 (24,49%) kig max=0,35 (35%) – prema IDUPU 5/18 , čl. 9.

Projektirana zgrada je zamišljena kao slobodnostojeća na 4 etaže, podrum, prizemlje, kat i potkrovlje.

U zgradi je predviđena jedna stambena jedinica.

Kolni i pješački pristup predviđen je sa sjeverne pristupne ceste.

Sa pristupne ceste, u dvorištu, su predviđena dva parkirna mjesta i ulaz u podrum a vanjskim stepenicama sa istočne strane pristupa se glavnom ulazu u prizemlje kuće koji je sa južne strane.

U podrumu se nalaze popratni sadržaji kao što su praonica, teretana, sauna te je unutarnjim stepenicama povezana sa prizemljem.

U prizemlju se nalazi hodnik i WC, kuhinja sa blagovaonicom i dnevnim boravkom i natkrivena terasa sa sjeverne i natkrivena terasa sa južne strane sa kominom. Iz prizemlja se dvokrakim stepenicama penjemo na kat.

Na katu se nalaze dvije spavaće sobe, dvije kupaonice i dvije lođe. Stepenice s nastavljaju do potkrovlja gdje se nalaze također dvije spavaće sobe, dvije kupaonice i dvije lođe.

U podrum se pristupa rampom koja je u nagibu 10 %.

Visina vijenca od uređene kote terena uz zgradu je 9.5 m.

Krov je na dvije vode u smjeru sjever jug sa nagibom od 35 stupnjeva.

U razini prizemlja zgrade, na njegovoj zapadnoj strani nalazi se bazen sa strojarnicom.

Svi nosivi zidovi osnovne zgrade biti će izvedeni od blok opeke debljine 25cm.

Zidovi podruma biti će od armiranog betona debljine 25 cm.

Zidovi od opeke bit će ukrućeni na sudarima armiranobetonskim vertikalnim i horizontalnim serklažima.

Sve međukatne konstrukcije, krovna ploča kosog dvostrešnog krova potkrovlja i podne ploče projektirane su kao armiranobetonske.

Krov je prekriven crijepom.

Pregradni zidovi izvoditi će se od od pregradnih stijena sistema Knauf ili sl. koje se sastoje od pocinčane čelične podkonstrukcije s obostrano postavljenim gipskartonskim pločama debljine definirane režimom korištenja.

Toplinska izolacija podova na tlu izvesti će se od ekstrudiranog polistirena debljine 6,0 cm i zvučno-izolacijske membrane debljine 0,5 cm.

Na međukatnim konstrukcijama toplinsko-zvučna izolacija izvodit će se od ploča elastificiranog ekspandiranog polistirena u debljini 2,0 cm.

Toplinska izolacija podova na tlu izvesti će se od ekstrudiranog polistirena debljine 6,0 cm i zvučno-izolacijske membrane debljine 0,5 cm.

Na međukatnim konstrukcijama toplinsko-zvučna izolacija izvodit će se od ploča elastificiranog ekspandiranog polistirena u debljini 2,0 cm.

Toplinska izolacija zidova izvest će se oblaganjem pločama ekspandiranog polistirena deb. 7,0 cm i postavljanjem rabiciranog ljepila i završne silikatne žbuke preko toga („ETICS“ fasada).

Toplinska izolacija krova izvodi se pločama od ekstrudiranog polistirena debljine 15,0 cm preko parne brane.

Vanjski zatvori izvesti će se od aluminijske stolarije i ostakliti dvostrukim izolirajućim staklom niske emisije 4+16+4 mm.

Za zaštitu od sunca na prozorima, predviđene su električne rolete.

Unutarnja stolarija će biti drvena.

Kolni i pješački pristup predviđeni su sa sjeverne strane predmetne parcele

Građevina će se priključiti na javnu vodovodnu mrežu te na niskonaponsku distribucijsku elektromrežu.

Odvodnja otpadnih i fekalnih voda riješit će se priključenjem na budući sustav odvodnje putem priključnog voda.

Pražnjenje filtrirane vode iz bazena vršit će se preko sustava odvodnje.

Promet u mirovanju riješen je s dva parkirna mjesta u sjevernom dijelu parcele.

Grijanje i hlađenje novoizgrađene zgrade riješit će se split sustavom (klima uređajem).

Ventilacija stambene zgrade je prirodna u svim prostorijama.

Komunalni i glomazni otpad odlagat će se u posebne spremnike i odvoziti putem ovlaštenog komunalnog poduzeća na odlagalište.

Sutivan je naselje i luka na krajnjem zapadnom dijelu sjeverne obale otoka Brača, 7 km zapadno od Supetra, trajektne luke koja je sa Splitom povezana čestim svakodnevnim linijama. Lokalnom prometnicom preko Supetra povezan je sa svim naseljima na otoku. Uvala u Sutivanu nudi siguran vez za manje jahte, a veće je brodove potrebno vezati izvan luke. Sutivan je tipično mediteransko mjesto. Razvija se u turističku destinaciju usmjerenu na obitelj, sport i rekreaciju. Poradi dobrih klimatskih uvjeta i ostale ponude gosti mogu boraviti u Sutivanu tijekom cijele godine. Na raspolaganju je više od 2000 kreveta koje objedinjuje kvalitetan privatni smještaj u kućama i vilama uz desetak ugostiteljskih objekata poput restorana, kafe-barova, disco-klubova, seoskih imanja, gdje Sutivan nudi kompletnu gastronomsku uslugu, te možete kušati i domaću hranu i vino otoka Brača. U mjestu je i nekolicina malih trgovina. Oko mjesta se nalazi desetak atraktivnih šljunčanih plaža i ugodnih uvala, a u obližnjoj uvali Livka se nalazi i pješčana plaža. Sutivan je okružen uređenim plantažama maslina, agruma i ostalog mediteranskog voća i povrća. Između njih se provlače vijugave staze pogodne za šetnje ili biciklizam. Mjesto posjeduje park zasađen drvoredom palmi te perivoj pošumljen alepskim i primorskim borom, pa su večeri u Sutivanu idealne za laganu šetnju.

 

Za sva pitanja kontakt telefon 098 / 915 – 5643 ( Ivan )

Address: Ulica dr. Duška Katunarića, Sutivan
City:
Area:
Country: Croatia (Hrvatska)
Open In Google Maps
Property Id : 24102
Price: 87.500 €
Property Lot Size: 396,00 m2
Garages: 0
Garage Size: 1 car
Vlasnički list
Građevinska dozvola
Investicija
Pogodno za komercijalnu upotrebu
Stambena zona
Asfaltirana cesta
More

Property Reviews

You need to login in order to post a review

Compare Listings